Om os

Vores formål

Alt for mange mennesker i Danmark er ikke på arbejdsmarkedet på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer. De står uden for et vigtigt fællesskab – og det betyder mindre trivsel og mere utryghed for den enkelte. Samtidig svækker det sammenhængskraften og den økonomiske bæredygtighed for samfundet som helhed.

Danske virksomheder er afgørende for at løse denne udfordring, men det kræver at deres sociale og økonomiske bundlinje går hånd i hånd.

Den Sociale Kapitalfond investerer i og udvikler virksomheder, som kan forene social og forretningsmæssig succes. Virksomheder der giver mennesker i en udsat situation mulighed for at indfri deres potentialer. Vi bidrager desuden til at udbrede sociale investeringer og social forretning via analyser og videndeling.

Arbejdet bygger på en forandringsteori, hvor målet er at udvikle og afprøve nye sociale investeringsværktøjer- og tilgange – og afknoppe større sociale investeringsprogrammer i selvstændige enheder. På den vis skal indsatsen skaleres på et kommercielt grundlag og bidrage til større social effekt samt økonomisk afkast til finansiering af nye udviklingsaktiviteter. Fonden og managementselskabet er medinvestorer og medejere i disse aktiviteter.

Det første afknoppede skaleringsprojekt er Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S – en kommercielt baseret social investeringsfond.

Vores historie

Den Sociale Kapitalfond blev etableret af TrygFonden på initiativ af Lars Jannick Johansen i 2011. Accenture, Accura og EY er fondens kompetencepartnere, der bistår med pro bono-sparring til bl.a. investeringsvurdering.

Den Sociale Kapitalfond har siden 2011 investeret i sociale virksomheder, der skaber nye muligheder for marginaliserede grupper i Danmark i et investeringsprogram baseret på donationer fra TrygFonden – alle afkast geninvesteres. Pilotprogrammet for sociale investeringer har til formål at udvikle og afprøve forskellige former for investeringer i sociale virksomheder, for effektivt at hjælpe virksomheder med at forene social og forretningsmæssig succes.

I 2013 etablerer fonden Det Sociale Vækstprogram, som er et acceleratorprogram for etablerede virksomheder, der målrettet arbejder for at skabe arbejdspladser til udsatte ledige, for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I 2014 inviteres også iværksættere med ombord i et nyt målrettet program, Social StartUp, med projektstøtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN.

Siden 2015 har Den Sociale Kapitalfond Analyse været en vigtig del af fondens arbejde ved at gennemføre uafhængige analyser, udvikle nye værktøjer, dele viden og hjælpe vores partnere gennem rådgivning og projektudvikling.

I 2017 kommer acceleratorprogrammet Vækst med social bundlinje til. Det bygger videre på metoder og gode erfaringer fra både Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp og tester, som det første projekt i Danmark, om de kommunale besparelser ved at få udsatte mennesker i beskæftigelse kan være med til at finansiere vækstindsatsen via en såkaldt “Payment by Results” mekanisme. Programmet gennemføres i samarbejde med bl.a. TrygFonden, Tuborgfondet, Bikubenfonden, Markedsmodningsfonden og en række kommuner.

I oktober 2017 lanceres Den Sociale Kapitalfond Invest. Fonden investerer i små og mellemstore primært danske virksomheder, der har særligt potentiale for at vækste og at skabe nye muligheder for udsatte mennesker eller udvikle udsatte lokalområder. Fonden er den første af sin art i Danmark, der både skal skabe afkast til investorerne og social vækst. Investorerne omfatter bl.a. Den Europæiske Investeringsfond, Vækstfonden, Novo Nordisk Fonden, TryghedsGruppen, Ferd Sosiale Entreprenører, Hempel Fonden, Færchfonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Østifterne, Færch og Døtre, m.fl.

Hele vejen har Den Sociale Kapitalfond prioriteret at dele viden, både inden for landets grænser og internationalt.

Vi har blandt andet deltaget i regeringens udvalg for socialøkonomiske virksomheder og Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst samt i internationale netværk som Young Global Leaders under World Economic Forum, Skoll World Forum og Ashoka.

Læs mere om Den Sociale Kapitalfond i vores virksomhedspræsentation.

Kontaktinformation:

Den Sociale Kapitalfond Management ApS

info@socialkapitalfond.dk

Link til websitet