Om Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Der findes ingen statslig godkendelse af psykoterapeuter eller af uddannelsesinstitutioner i Danmark. Vi er desværre vidner til en generel misforståelse af, at vores branche er tværministerielt godkendt eller statsgodkendt.

Staten har aldrig autoriseret eller beskrevet en uddannelse, der kvalificerer til at praktisere som psykoterapeut. Tre ministerier var i 2004 involveret i et projekt, der skulle føre til kvalitetsstandarder for psykoterapeuter.

Socialministeriet introducerede i 2004 en ramme for kvalitetsvurdering af private psykoterapeutuddannelser på fritidsbasis, beregnet til efteruddannelse af personale på institutioner og hospitaler til et arbejde med psykisk svage og syge. Baggrunden for det offentliges oprindelige interesse i en evalueringsordning for private psykoterapeutuddannelser skulle findes i et ønske om nogle kriterier til anvendelse ved rekruttering til de nye storkommuner og regioner.

Projektet blev skrinlagt og vurderinger af private psykoterapeut-uddannelser blev stoppet 1. marts 2006 af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). Det fremgår af det tværministerielle notat om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut, at opgaven ikke længere er lagt specifikt hos EVA, og interesserede uddannelsesinstitutioner derfor kunne søge om vurdering andetsteds.

Det er i dag muligt for private uddannelsesinstitutioner at benytte private evalueringsordninger, som foretages af et privat konsulentfirma ud fra fortolkninger af de oprindelige kvalitetskriterier. Der er således ikke tale om en offentligt anerkendt evalueringsordning.

Det er vores forenings mål at synliggøre kvaliteten af private psykoterapeutuddannelser til gavn for borgere og myndigheder, der ønsker at købe ydelser af enten psykoterapeuter eller af psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner. Vi tager afstand fra fejlfortolkede eller misvisende henvisninger til ministerielle eller statslige godkendelser, der kan være brugt i forbindelse med markedsføring.

Vores ønske er at tilbyde psykoterapeutfaget en brancheforening, der har fokus på at forbedre forholdene for studerende og psykoterapeuter såvel som brugere – og ikke mindst for branchen som helhed. Vi ønsker at være et alternativ og ikke et enten/eller for Danmarks psykoterapeuter.

Vores arbejde går ud på at skabe et bredt samarbejde, som i sidste ende kommer os alle til gavn. Derudover er det vores mål at gøre branchen synlig og gennemskuelig for os i branchen, men i høj grad også for samfundet generelt set.

Vores mål er at skabe lighed og fællesskab for hele den psykoterapeutiske branche, og at være inkluderende frem for ekskluderende. Vores foreningsarbejde er vidtfavnende, nytænkende og nyskabende, hvor vi lægger vægt på mennesket og de uddannelsesmæssige kompetencer, som i sidste ende er det, der gør en forskel for, hvordan vi møder mennesker i vores arbejde.

Vi arbejder på at sikre en faglig og bæredygtig fremtid for uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner samt på at sikre kvaliteten blandt de psykoterapeutiske uddannelser i Danmark. Vi ønsker at bygge bro mellem vores branche og det etablerede social- og sundhedssystem. Vi mener, at det blandt andet skal ske gennem en imødekommende, åben og ærlig dialog, samt ved at branchen bliver mere gennemsigtig.

Sidst men ikke mindst vil foreningen altid lægge vægt på, at det faglige niveau, både hvad etik og god klinisk praksis angår, forbliver højt.

Kontaktinformation:

Foreningen af Danske Psykoterapeuter

info@fadp.dk

Link til websitet