Alberthe Toft

Omdrejningspunktet er vækst. Udgangpunktet er dig. Det udfolder jeg som numerologisk rådgiver og uddannelsesleder. Jeg scanner personligheder ud fra matematiske udregninger og bruger denne vinkel i alt, hvad jeg gør.

Jeg besidder en naturlig evne til at se blokader og skjulte mønstre, som spærrer for din udvikling og vækst. Min force i at scanne essensen bevirker, at jeg hurtigt når ind til kernen at det, vi skal arbejde med.

Jeg bruger både mit intellekt, intuition, mavefornemmelse og konkrete udregningsværktøjer i mit virke. Det er en kombination af disse elementer der gør mit virke unikt og ikke kan findes andre steder.

De personscanner værktøjer jeg bruger, er ældgamle numerologiske udregningsmetoder, der er overleveret fra mund til mund. Dem kombinerer jeg med egenudviklede metoder og personlighedsprofiler. Jeg arbejder ud fra, at der kun er én type af dig. Din skævhed og der hvor du er atypisk, er det jeg finder fascinerende og har næse for. Der hvor du ikke passer ind, anser jeg for at være din unikhed, der skal udfoldes.

Specialerne

Som den numerologisk uddannelsesleder der har undervist flest personer i Danmark, kombineret med mere end 2500 sessioner igennem de sidste ti år, har jeg en solid erfaring og kan navigere i alle numerologiens grene og facetter.

Visse numerologiske aspekter finder jeg særligt interessant og jeg har dermed specialiseret mig inden for disse områder:
– Personlig udvikling og vækst ud fra din fødselsdatos udviklings- og ansvarsområder
– Forretningsløft
– Økonomisk flow
– Synlighed og spotlight (særligt gavnligt i branding øjemed)
– Størst muligt vibrationsløft via navneskifte
– Sygdom og helbred
– Ændring af karma og skæbne
– Præcis fremtidsudsigt
– Kommet afdækning af dit nuværende ståsted
– Forvaltning af energierne i dine navne

Udgangspunktet

Udgangspunktet for at vores samarbejde lykkes er, at du kommer med en villighed til forandring.

Jeg tager ikke ansvaret fra dig, og forventer at du tager ansvaret for dit eget liv eller organisation på dig – også i forhold til de valg du træffer, ud fra min vejledning.

Kan vi nå længere sammen end hver for sig? Hvis svaret er ja, vil samarbejdet have godt af at etableres.

Værdigrundlag

Jeg har en indstilling der minder om den filantropiske tankegang, hvor den uselviske kærlighed til mennesker og virksomheder driver mig. Jeg er besat af at gøre en afgørende forskel for de menneskers og organisationers liv, jeg berører.

Værdier må aldrig være et ideal. De er leveregler. De skal gennemsyres i ALT hvad vi er og gør.

Kvalitetsbidrag

Jeg har en raffineret og forfinet indtryksmodtagelighed. Jeg sanser sammenhængskraften bag enhver situation, kvalitet og ressource. Det gør mig ressourcestærk når det kommer til at vurdere og skelne imellem skidt og kanel. Særligt med henblik på vækst og udvikling.

Filosofi

“What comes around goes around”

Jeg arbejder med årsag og virkning. Det er en bevidsthed om, at vi sætter spor og at det vi gør, påvirker og har en konsekvens.

Kontaktinformation:

Alberthe Toft

Ingen

Link til websitet